Recenzje o artystce

Pełna biografia do pobrania >> 

Prof. zw. dr hab. 
Ewa Maria Poradowska – Werszler
Urodziłam się w Warszawie 16.września 1942 r. 
Mąż-Jerzy Werszler, synowie – Rafał, 1968 r., Piotr, 1969 r.
Liceum Ogólnokształcące ukończyłam we Wrocławiu , egzamin maturalny zdałam w 1960 r. W latach 1960 – 1961 kształciłam się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu w zakresie modelowania ubioru i krawiectwa, otrzymując dyplom mistrzowski. 
W 1961 r. rozpoczęłam studia wyższe w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu ( obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta). W 1967 r. zdałam egzamin dyplomowy na Wydziale Architektury Wnętrz w pracowni prof. Władysława Wincze, otrzymując Dyplom Nr.432.

W latach 1972–1974 praca dydaktyczna w Technikum Odzieżowym we Wrocławiu na 
stanowisku nauczyciela rysunku zawodowego.
W latach 1975-1982 praca w Rejonowym Biurze Projektów WZGS we Wrocławiu w 
Pracowni Projektowania Wnętrz na stanowisku starszego projektanta. 
W 1978r. zorganizowała i uruchomiła Galerię Tkacką "Na Jatkach" we Wrocławiu, a od 1991r. samodzielnie ją prowadzi i utrzymuje. 
W latach 1993 – 2001 prowadziła wykłady dla nauczycieli plastyki w Wojewódzkim 
Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu i Sieradzu.
Od 1996r. do nadal prowadzi wykłady w Akademii Sztuk Pięknych w Studium 
Podyplomowym „Dyscypliny plastyczne w Architekturze” we Wrocławiu. 
W 2002r. rozpoczęłam pracę dydaktyczną w Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W 1999r. – uzyskała tytuł dr. sztuki ze specjalizacji – Wzornictwo w ASP w Łodzi na 
Wydziale Tkaniny i Ubioru
W 2002r. – uzyskała tytuł dr. hab. sztuki ze specjalizacji – Wzornictwo w ASP w Łodzi na 
Wydziale Tkaniny i Ubioru
W 2005r. – uzyskała tytuł prof. zw. sztuk plastycznych - ASP w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru
W 2006.03.15. Centralna Komisja do spraw stopni naukowych w Warszawie,
jednomyślnie przyznała tytuł Profesora zwyczajnego
W 2006.06.08. postanowieniem Prezydenta RP został nadany tytuł profesora sztuk 
plastycznych
W 2006.06.22. Uroczystość nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim, Warszawa,
Nominacje wręczał Prezydent RP Lech Kaczyński.
2005 r.-2018 - samodzielny wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 
Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w Zakładzie Malarstwa 
i Teorii SztukiRozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej

1. 1990 r. otrzymała zaproszenie Rektora Akademii Sztuk Pięknych 
w Norymberdze, Prof. Dr.Rainer Back i prowadziła cykl wykładów pt.:” Polska tkanina dziś” dla studentów na kierunku tkaniny artystycznej w pracowni prof. Hannsa Herpicha
2. 1991 otrzymała członkowstwo w Europejskiej Sieci Tkaczy ETN, Hannover i od tamtej pory współpracuje z Textileforum jako korespondent.
3. 1992- 2000r. była kuratorem i jurorem Europejskiego Biennale Flexible Pan European Art. (Beureuth, Tilburg), które zobowiązywało do podjęcia prac organizacyjnych w Polsce i uczestnictwa w pracach międzynarodowego jury, (jednocześnie, zgodnie z regulaminem wykluczało z możliwości uczestnictwa w wystawie, jako artystki).
4. od 1996 prowadzi wykłady w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w Studium Podyplomowym „Dyscypliny plastyczne w architekturze”
5. 1999 – zorganizowała wyjazd studyjny absolwentów i wykładowców ASP we Wrocławiu do Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, korzystając z zaproszenia Rektora Akademii Sztuk Pięknych Prof. Hannsa Herpicha.
6. 2001r. Zorganizowała i prowadziła Seminarium i Warsztaty Twórcze dla studentów Akademii Sztuki z Tel Avivu, w Karpaczu.
7. 2002r. – otrzymała zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Sztuki Artemision w Görlitz, oraz wygłoszenie referatu pt.” Sztuka ponad granicami”. 
8. Od 2003 powołana na stanowisko profesora na Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzi samodzielnie
Pracownię Tkaniny Artystycznej i Struktur Wizualnych.
9. 2007 nominowana na stanowisko Profesora zwyczajnego UAM w Poznaniu.
10. Promowała do Stypendium twórczego Gaude Polenia, dwukrotnie młode artystki z Ukrainy , które otrzymały stypendium w Polsce , odbywając staż stpendialny w ASP w Łodzi, zakończony prezentacją wystawy prac stypendialnych w Galerii Tkackiej „Na Jatkach” we Wrocławiu (Anna Popowa Chyżyńska, 2004r, Sofia Burak, 2005 r.)

 

Biografia artystyczna od 1967 r.

1961-1967 Studia, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych /Akademia Sztuk Pięknych
1967r. - Dyplom magistra sztuki na Wydziale Architektury Wnętrz, Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych/ Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Od 1968r. - członek Związku Polskich Artystów Plastyków, 
1972r. - zorganizowała Grupę Tkactwa Artystycznego "10 x TAK" we Wrocławiu. 
1974r. –zainicjowała Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna "Warsztat Twórczy 
- Kowary" i do chwili obecnej samodzielnie organizuje i opracowuje 
programy artystyczne tej imprezy, przekształcając ją w Festiwal Sztuki Włókna. 
do nadal
1977r. – otrzymała uprawnienia Rzeczoznawcy Dzieł Sztuki Współczesnej w 
zakresie Architektury Wnętrz i Tkaniny Artystycznej , MKiS, Warszawa, nr 775 
1978r. – uruchomiła i zorganizowała Galerię Tkacką "Na Jatkach" we Wrocławiu, a od 1991r. 
samodzielnie ją prowadzi według własnego programu autorskiego. 
1990r.- prowadziła wykłady p.t. ”Polska Tkanina Dziś” w Akademii Sztuk Pięknych w
Norymberdze ( Niemcy) na zaproszenie Rektora Prof. Dr Rainera Backa 
1991r.- została członkiem European Textile Network, Hannover.
1991r. –założyła Fundację na rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej, w której 
pełni funkcję prezesa. 
1992r. – 2000r. – członek Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej ZPAP, Warszawa
1992r. - 2000r. - członek kuratorium i juror Europejskiego Biennale ”Flexible ” 
Pan European Art., (Bayreuth, Manchester, Tilburg, Linz ) 
1992r.-1998r. – zainicjowała Międzynarodowe Biennale "Małe Formy Tkackie" w Galerii 
Sztuki w Jeleniej Górze.
1995r.- prowadziła wykłady i uczestniczyła w zajęciach w Pracowni Tkaniny Artystycznej 
w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze ( Niemcy) na zaproszenie Rektora 
ASP - Prof. Hannsa Herpicha. 
1998r.- została członkiem Artemision e. V. Görlitz
2000r. – uczestniczyła w tworzeniu - Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do 
Krosna”, pełniąc funkcję doradcy artystycznego. 
2001r.-została honorowym członkiem Towarzystwa Wspierania Sztuk Pięknych w Krośnie.
2002r.–2005r. - sekretarz Sądu Koleżeńskiego ZPAP Okręgu Wrocławskiego 
2004r. – zainicjowała i współorganizowała wystawę i konferencję naukową pt.: ”Życie i
twórczość Wandy Bibrowicz” w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej
Górze.
2005r. – została członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich
2005r. –została powołana na członka Rady Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej 
Górze
2005r. – została członkiem Stowarzyszenia Twórczego POLART w Krakowie
2005r. – została powołana na członka Rady Programowej Międzynarodowego Triennale 
Tkaniny w Łodzi ( jedna kadencja)
2006r., 2008r. – Członek Jury Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej 
„Z krosna do Krosna”
2009r. powołanie na członka Rady Muzeum przy Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego 
w Kamiennej Górze na okres czterech lat ( Uchwała Rady Miejskiej z 26.08.2009)
Od 08.10.2009. Przewodnicząca Rady Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej
Górze ( 2009 – 2013)
2010r. Generalny Kurator Festiwalu Sztuki Włókna ( Wrocław, Kowary, Kamienna Góra, 
Jelenia Góra
2011r. - Generalny Kurator Festiwalu Sztuki Włókna ( Wrocław, Kowary, Kamienna Góra, 
Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Warszawa)
2011r. – została powołana na członka Rady Programowej Międzynarodowego 14 Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi ( na okres jednej kadencji)
2012r. - Generalny Kurator Festiwalu Sztuki Włókna ( Wrocław, Kowary, Kamienna Góra, 
Jelenia Góra


Odznaczenia, nagrody państwowe

1978 – Zasłużony Działacz Kultury, nr 1236-78-5
1980 – Złota Odznaka Towarzystwa Miłośników Wrocławia, nr 1367
1982 – Srebrna Odznaka „Zasłużony dla „Województwa Wrocławskiego 
i Miasta Wrocławia”, nr 4428
1987 – Srebrny Krzyż Zasługi, nr 2315-87-31
1990 – Nagroda Miasta Wrocławia
2002 – Złota Odznaka Związku Polskich Artystów Plastyków, decyzja XXI 
Walnego Zjazdu Delegatów
2005 – Nagroda Ministra Kultury, za całokształt twórczości
na wniosek Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze
2007- Nominacja do Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Andrzeja Łosia
2008- Honorowy Obywatel Miasta Kowary, tytuł nadany uchwałą Rady Miasta 
nr XXXII/152/2008
2012- List gratulacyjny, Wydział Kultury Urzędu Miasta Wrocławia, dyr. Jarosław Broda
2012- Medal Prezydenta Miasta Wrocławia” Merito de Wratislavia, Zasłużony dla Wrocławia” ( prezydent Rafał Dutkiewicz)
2012- Nominacja do nagrody Prezydenta M. Kalisza Janusza Pęcherza
2012 – Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Nagrody i wyróżnienia za twórczość artystyczną

• 1971, II Nagroda w Konkursie Pamiątkarskim, Świnoujście 
• 1984, dwuletnie stypend. twórcze, MKiS 
• 1987, III Nagroda za tkaninę „Edikuł II” „ART.- STILON’87” 
• 1988, stypend. twórcze, MKiS 
• 1990, wyróżnienie za tkaninę „Preludium dla Polihymni”, IV Biennale Sztuki Sakralnej, BWA Gorzów Wlkp. 
• 1993, I Nagroda im. A. Sienkiewicz za tkaninę „Astragal”, Warsztat Tkacki – Kowary’92 
• 1996, Grand Prix za całokształt twórczości, Warsztat Tkacki – Kowary’95 
• 1998, Nagroda za całokształt twórczości oraz wyróżnienie za pracę papierową, Warsztat Twórczy – Kowary’98 
• 1999, Nagroda specjalna oraz wyróżnienie za pracę „Rytmy”, Międzyn. Wystawa Sztuki Włókna, Jelenia Góra 
• 2000, Nagroda „Prządki” za pracę „Poranek i Zmierzch”, I- MBATL „Z krosna do Krosna” 
• 2000 , Dyplom za zestaw prac „Opus Interrasiele”, Muzeum Narodowe Kijów 
• 2001, II Nagroda za tkaninę „ Isomodos”, Międzyn.Wystawa Sztuki Włókna , Szklarska Poręba 
• 2001, Nagroda specjalna za pracę „Isomodos” i „Ślady”, Międzyn.Wystawa Sztuki Włókna, Szklarska Poręba 
• 2002, Wyróżnienie za pracę pt. ”Kurant”, -Tkanina inspirowana twórczością Moniuszki, ZO ZPAP, Warszawa,
• 2002, I Nagroda za pracę „Przestworza”, Międzyn. Wystawa Sztuki Włókna, Szklarska Poręba, 
• 2004, I Nagroda za pracę „Pamiętnik”, MBATL „Z krosna do Krosna”, 
• 2006, wyróżnienie za pracę „Poświata”, 2007, wyróż. za pracę „W stronę chmur”., Międzyn. Wystawa Sztuki Włókna w Kamiennej Górze
• 2010, wyróżnienie za pracę „Bezpieczne lądowanie”, MBATL „Z krosna do Krosna”
• 2010, Podziękowanie, Muzeum Ziemi Prudnickiej, za udostępnienie gobelinów, wystawę pt .”Opowieści splotami tkackimi” obejrzało 807 osób
• 2011, Nagroda specjalna, za wytrwałe i konsekwentne wykorzystywanie nowatorskich technik tkackich w kreacjach artystycznych, XXXVII Międzynarodowa Wystawa Sztuki Włókna Kowary 2010
• 2012, II Nagroda za pracę „ Kropla drąży skałę”


Prace w zbiorach

Muzeum Watykańskie; Raiffeneisenhof Bildungszentrum, 
Graz (Austria); 
Galeria Möbel Lang, Basel (Szwajcaria); 
Galerie „AM-DAMM”, Dresden (Niemcy); 
Art. Gallery of Szombathely (Węgry); 
Galeria Artemision, Görlitz (Niemcy); 
Muzeum Sremska Mitrovica, (Serbia); 
Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź; 
Muzeum Tkactwa, Kamienna Góra; 
Muzeum Okręgowe „Spichlerz”, Gorzów Wlkp. 
Kolekcja SBWA, Warszawa; 
Kolekcja Miniatur Fundacji „Protextil”, Łódź; 
Fabryka Dywanów Kowary; 
Centralne Muzeum Morskie, Gdynia; 
ZWCH – Stilon, Centrum Promocji, Gorzów Wlkp. 
Muzeum Rzemiosła, Krosno 
Muzeum Archidiecezjalne, Wrocław 
Kolekcja Dzieł Współczesnej Sztuki Polskiej, Muzeum Historyczno-Etnograficzne, Chojnice, Kolekcja BWA, Miechów; 
Zbiory Książnicy Pomorskiej, Buk/k. Szczecina, 
oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą ( Niemcy, Szwajcaria, Austria, Anglia, Dania, Brazylia) .

Udział w Plenerach, Sympozjach, Konferencjach, Wyjazdy studyjne w kraju i za granicą
1974-2011

1974 - 2012, - Międzynarodowy Plener – Sympozjum, „Warsztat Twórczy - 
Kowary” w ramach Festiwalu Sztuki Włókna ( Inicjator, Generalny Kurator ), czynny
udział we wszystkich zbiorowych wystawach . 
1974 –Finlandia; dwutygodniowy pobyt studyjny w Helsinkach ( MKiS) 
1976-( grudzień) dwutygodniowy pobyt studyjny w Basel, Szwajcaria,( własny)
1977 ( grudzień) dwutygodniowy pobyt studyjny, London, Anglia ,( własny)
1978-2000 – Międzynarodowy Plener Tkacki „ART. STILON”, Gorzów Wlkp 
1984 (lipiec )Międzynarodowe Sympozjum Tkaniny, Graz, Austria ,( własny)
1986 ( czerwiec) pobyt studyjny w Danii, ,( własny)
1989 (marzec) dwutygodniowy pobyt studyjny w Holandii ( Wydział Kultury Wrocław)
1990 ( listopad) miesięczny pobyt, prowadziła wykłady pt. „Polska Tkanina Dziś” w ASP w Norymberdze,Niemcy ( Zaproszenie rektora prof. dr Rainera Backa)
1991 (luty, marzec) dwumiesięczny pobyt studyjny, Sao Paulo-Brazylia, Santiago, Vie del Mar-Chile, ( własny)
1995 ( maj-czerwiec), Miedzynarodowa Konferencja Europejskiej Sieci Tkaczy (ETN), St. Petersburg,Rosja, ( Wydział Kultury,Wrocław)
1995 ( listopad) dwutygodniowy pobyt naukowy w ASP w Norymberdze, uczestnictwo na wykładach w Katedrze Tkaniny Artystycznej ( na zaproszenie rektora prof. Hannsa Herpicha)
1996, Plener tkacki , Nove Mesto nad Metui, Czechy ,( własny)
1998, (październik) pobyt studyjny grupy polskich artystów tkaczy, Tel Awiw, Holon, Izrael
( wyjazd na zaproszenie artystów z Izraela)
1999 - Pobyt studyjny, Ratzeburg , Niemcy,( własny)
2000 - Pobyt studyjny, Pillnitz, Ratzeburg, Niemcy ,( własny)
2001 - „Spotkania Transgraniczne Twórców”, Łagów
2001 - Pobyt studyjny , Schneeberg – Niemcy, ,( własny)
2002- Festiwal Sztuki –ARTEMISION – Görlitz (Niemcy)
2002,2003,2004- Międzynarodowy plener malarski, Miechów 
2004 – Międzynarodowa konferencja naukowa pt. ”Życie i twórczość Wandy Bibrowicz”, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego, Kamienna Góra, (współorganizator)
2005 – dwutygodniowy wyjazd studyjny twórców/pedagogów WPA UAM w Kaliszu do Hamm- Niemcy ( zaproszenie strony niemieckiej)
2006, 2007 – Międzynarodowy Plener artystów tkaniny, Jaworiw, Ukraina ,( własny)
2009 (kwiecień)tygodniowy pobyt studyjny, Uniwersytet Istanbul, Turcja ( zaproszenie Uniwersytetu)
2010 - Konferencja naukowa: „Wybrane aspekty ochrony polskiego Dziedzictwa Kulturowego”, UAM WPA, Poznań-Kalisz
2010 – Konferencja naukowa: „Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza do kształtowania tożsamości lokalnych” UAM WPA, Poznań-Kalisz
2010 – Konferencja naukowa: „Tradycje tkackie pogranicza polsko-słowackiego”, Muzeum Rzemiosła, Krosno
2011- Konferencja naukowa: „Wielokulturowość w dziedzictwie kulturowym polskich społeczeństw regionalnych i lokalnych” UAM WPA, Poznań-Kalisz
2012—Konferencja naukowa: „Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski”, UAM WPA, Poznań-Kalisz